Welkom!

De Nederlandse Federatie Omgevingsoverlast Motorvoertuigen (NEFOM) is een federatie van actiegroepen die overlast van motorvoertuigen ervaren. Ze zijn de geluidoverlast van motoren, auto’s en andere voertuigen zat en willen samen zorgen om het geluid terug te dringen.

Motoroverlast.nl steunt van harte de NEFOM. 

 

 

Op deze site worden middelen aangedragen om motoroverlast te beperken en het motorrijden voor iedereen weer leuk te maken. Veel mensen hebben te maken met geluidsoverlast van motoren, niet alleen bewoners, ook de motorrijders zelf, politieke partijen en handhavers ontvangen steeds meer klachten. Al deze commotie zorgt ervoor dat er ook steeds meer media aandacht voor komt. Deze website geeft informatie over wat u kunt doen om de overlast en de gevolgen te beperken.

 

Op veel plekken in Nederland wordt actie gevoerd tegen motorlawaai, de ene keer succesvoller dan de andere keer. De urgentie om wat te doen neemt sterk toe: het aantal inwoners neemt toe en het aantal motoren ook. Kortom er is steeds minder plek waar motoren kunnen rijden zonder overlast te geven, maar er zijn ook steeds meer motoren. 

Samenwerking tegen motorlawaai
Samenwerking Krimpenerwaard

Oorzaken

 Een stilstaande motor stoot normaliter weinig geluid uit en zelfs de meerderheid van de rijdende motoren stoten rijdend niet meer geluid uit dan een rustige brom die op enige afstand niet meer te horen is. Dit geldt voor zo’n 70% van de motoren. Om op te vallen en voor de kick op het geluid monteren sommige motorrijders extra luide uitlaten onder hun motor en verwijderen zelfs hun demper ofwel decibel killer. Dit zijn de motoren die van kilomters afstand al te horen zijn en die zelfs bij lage touren en snelheden veel decibels produceren.  Elke motor heeft vanuit de fabriek een vastgesteld aantal DB’s die de motor mag maken, dit kan per motor varieren. Echter het verwijderen van de demper ofwel meer db’s uitstoten dan de vastgestelde DB’s is illegaal en hierop staat een wettelijke boete van 370 euro.

Ondanks dat er normen zijn die veel motorrijders overtreden zijn er motoren die voldoen aan de wet maar toch extreem veel overlast veroorzaken. Er zijn motoren die legaal een extreem hoog aantal db’s mogen uitstoten, tot wel 106 Db voor sommige motoren met een grote cilinder. Hierbij moet u denken aan de “Harley Davidsons” die zelf bij een stationair toerental de kopjes van de tafel laten trillen en te horen zijn tot meerdere kilometers afstand. . U zou misschien denken dat deze motorrijder heeft gerommeld aan zijn/haar uitlaat maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Op dit moment zijn deze hoge normen nog legaal, maar ze veroorzaken zeer veel overlast. Kortom alléén de dempers weer in de uitlaten monteren is niet voldoende om het probleem op te lossen. Hieronder ziet u de tabel met toegestane waardes per cilinderinhoud voor motoren. Als u bedenkt dat een auto max 80db mag produceren kunt u zich inbeelden waarom motoren zo’n notoire overlastveroorzakers zijn.

Oplossingen

Het gemakkelijkste voor iedereen zou zijn als de wetgever twee zaken zou doen:
 1. De norm verlagen zoals hierboven genoemd en gelijk trekken voor alle motoren, bijvoorbeeld zoals de NEFOM voorstelt op 70db. Hiermee stopt de groei van de overlast en is punt 2 ook gemakkelijker: het is overduidelijk wie er in overtreding is.
 2. Handhaven op de wet en zou zorgen dat motoren hun DB killer weer op hun motor monteren, daarnaast het invoeren van een APK controle voor motoren waarbij gecontroleerd wordt of motoren voldoen aan de norm. Dat controle effectief is kun je op motorfora teruglezen. In Duitsland wordt wel regelmatig gecontroleerd en motorrijders raden elkaar aan om de DB killer in Duitsland wel in de motor te doen en zodra je in Nederland bent weer te verwijderen. Het is bekend dat men in Nederland weinig risico loopt en zo kan het gebeuren dat als er wel gecontroleerd wordt zo’n 30% van de motorrijders zich niet aan de wet blijken te houden. Op termijn zal het aantal elektrische motoren ongetwijfeld toenemen, maar aangezien een motor tot wel 30 jaar mee kan en het aantal motoren elk jaar nog toeneemt valt niet te verwachten dat het probleem kleiner wordt. Toch meer gaan handhaven tot motorrijders zich wel aan de wet houden zou kortom erg effectief zijn. Helaas heeft de politie amper haar prioriteit liggen bij het handhaven op motoroverlast. Pas als zij veel klachten binnen krijgt komt er actie. Dit is dan ook de reden dat burgers regelmatig zelf tot actie overgaan en gaan samenwerken om tot resultaten te komen. Soms is dit effectief, maar helaas kost dat vrijwel altijd veel moeite en zijn de resultaten beperkt te noemen. Gemeentes hebben meer middelen om resultaten te bereiken, bij Lopik is een complete dijk afgesloten voor motoren waardoor daar wel de rust terugkeert.
 Klik op de knop hieronder om meer te lezen per doelgroep.

4 reacties op “Home”

 1. Robert Luttikholt

  Geachte,
  Ik ben erg benieuwd of de acties en maatregelen die jullie nemen ten aanzien van de overlast van motoren enig effect hebben. Welke maatregelen zijn er genomen, en wat is hiervan het effect.

  1. Hi Robert,

   Dank voor je bericht, excuus dat dit even op zich heeft laten wachten.

   Natuurlijk kunnen wij geen maatregelen nemen, wij zijn geen minister of wethouders (meer). We kunnen wel het beleid (proberen) te beïnvloeden. Goede voorbeelden hiervan zijn de afsluiting van wegen voor motoren, het aanspreken van de minister met kamervragen etc. Dat is niet leuk voor de motorrijders maar dwingt deze groep wel na te denken over de gevolgen van hun acties. De consequenties zijn zo niet eenzijdig (voor de bewoners) meer. Voor de uniformiteit en het gemak kopieer ik hier hieronder de actiepunten van de Nefom.

   De NEFOM ziet, mede op advies van het TNO, ruimte voor de politiek- beleidsmatige invulling van de
   volgende 5 actiepunten:

   1. Invoering van een identieke geluidsnorm voor alle motorvoertuigen, inclusief motoren en andere
   voertuigen in de L-categorie, op basis van een landelijk geldend maximum van 70 dB(A) per uiterlijk 1
   juli 2023.
   2. Een algeheel verbod op regelbare uitlaatsystemen, die in negatieve zin afwijkingen veroorzaken van
   de geluidsemissie volgens de typegoedkeuring. Dit in combinatie met een verplichte jaarlijkse APK,
   ook voor motoren en scooters.
   3. Vanuit het Rijk en/of provincies nu al de (wettelijke) mogelijkheid bieden aan gemeenten om in woon-
   en stiltegebieden binnen hun grondgebied de maximale geluidsnorm van 70 dB(A) in te voeren.
   4. Vanuit het Rijk en/of provincies, en vooruitlopend op definitieve wetgeving, nu al aan gemeenten de
   mogelijkheid bieden tot het invoeren op nader aan te wijzen wegen binnen hun grondgebied van
   inrijverboden voor motorvoertuigen die meer dan 70 dB(A) produceren.
   5. Het creëren van een wettelijk kader voor verbeterde en vereenvoudigde handhaving op de maximale
   geluidsnorm van 70 dB(A), onder meer door de inzet van moderne (IT-)technologie.

Reacties zijn uitgeschakeld.