Beste,

 

Op veel plekken in Nederland wordt actie gevoerd tegen motorlawaai, de ene keer succesvoller dan de andere. De urgentie om wat te doen aan motorlawaai neemt sterk toe: het aantal inwoners neemt toe en het aantal motoren ook. Kortom er is steeds minder plek waar motoren kunnen rijden zonder overlast te geven, maar er zijn ook steeds meer motoren.

 

Het gemakkelijkste voor iedereen zou zijn als de wetgever zou handhaven op de wet en zou zorgen dat motoren hun DB killer weer op hun motor monteren. Op dit moment wordt de wet namelijk extreem vaak overschreden. Dat controle effectief is kun je op motorfora teruglezen: in Duitsland wordt wel regelmatig gecontroleerd en motorrijders raden elkaar aan om de DB killer in Duitsland wel in de motor te doen en zodra je in Nederland bent weer te verwijderen.

 

Het is bekend dat men in Nederland weinig risico loopt en zo kan het gebeuren dat als er wel gecontroleerd wordt zo’n 30% van de motorrijders zich niet aan de wet blijken te houden. Het is precies deze groep die de overlast veroorzaakt. Op termijn zal het aantal elektrische motoren ongetwijfeld toenemen, maar alleen als de politiek hier op stuurt. Aangezien een motor tot wel 30 jaar mee kan en het aantal motoren elk jaar nog toeneemt valt niet te verwachten dat het probleem kleiner wordt.

 

Toch meer gaan handhaven tot motorrijders zich wel aan de wet houden zou kortom erg effectief zijn om voor iedereen motorrijden weer leuk te maken. Helaas heeft de politie amper haar prioriteit liggen bij het handhaven op motoroverlast. Pas als zij veel klachten binnen krijgt komt er actie, mondjesmaat. Dit is dan ook de reden dat burgers regelmatig zelf tot actie overgaan en gaan samenwerken om tot resultaten te komen. Soms is dit effectief, maar helaas kost dat vrijwel altijd veel moeite en zijn de resultaten beperkt te noemen dit tot frustratie van allen.

 

Het is niet zo dat alleen bewoners en recreanten baat hebben bij handhaving op motoren: ook voor de motorrijders zelf zou hier wat te winnen zijn omdat dan voorkomen wordt dat hele gebieden afgesloten worden zoals ook dit paasweekeind gaat gebeuren. Motorijders die zich wel aan de wet houden worden hiermee ook benadeeld. De huidige situatie kent alleen verliezers.

 

Mijn vragen zijn daarom: 

  • wat doet uw partij om het gigantische aantal overtredingen in te dammen, de overlast van motoren terug te dringen en de leefbaarheid van de bewoners te waarborgen?
  • Welke doelen stelt uw partij hierbij, hoeveel % aan overtredingen wat betreft het bezitten van een illegale uitlaat is wat uw partij betreft acceptabel?
  • Is uw partij voorstander van het invoeren van een APK voor motoren en zoja welke acties onderneemt u hiervoor?
  • Welke rol zouden motoren moeten spelen in het terugdringen van de CO2 uitstoot en hoe moet dat volgens u bereikt worden?

 

Hartelijk dan voor uw reactie. Met vriendelijke groet,