Voor bewoners

Vrijwel overal in Nederland is er sprake van motorlawaai. Niet alleen in de steden, maar juist ook in de natuurgebieden. Motorrijders dragen wel eens aan dat mensen die rust willen op de hei moeten gaan wonen, maar juist ook daar is de overlast groot. Tot in de verste uithoeken van het land is het gebulder en gejank van motoren af en aan te horen met name op de momenten dat het fijn is om buiten te zijn. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat (verkeers)lawaai niet alleen zeer storend is, maar ook slecht is voor uw gezondheid. Helaas begrijpt een groep motorrijders niet dat hun vrijheid ophoudt waar die van een ander begint.

Acties om iets te doen tegen het motorlawaai bleken tot voor kort weinig succesvol. De Koninklijke Nederlandse Motorvereniging daagt regelmatig handhavers aan die maatregelen neemt tegen de overlast. Echter in het geval van Lopik heeft de KNMV de rechtzaak verloren en keert de rust terug. Voor de de KNMV is het echter gemakkelijk om op te treden tegen maatregelen tegen overlast, omdat alle acties die genomen worden in de regel regionaal zijn en niet centraal gecooordineerd. Deze website probeert een bijdrage te leveren door kennis te delen en mensen in contact te brengen zodat samen opgetrokken kan worden.

Wat kunt u doen

U kunt een paar zaken doen om invloed uit te oefenen, het vergt wel actie en uithoudingsvermogen.