Voor de politiek

Vanuit de bevolking komen steeds meer klachten over geluidsoverlast. Met name in steden en gebieden waar veel gerecreeerd wordt komen vanuit buiten de gemeentes veel motorrijders. Veel motorrijders veroorzaken geen overlast. Echter, een aanzienlijk deel past de motor dermate aan dat de decibels boven de wettelijke normen komen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld de decibel killer te verwijderen of zelfs gaten te maken in de uitlaat. Politieke partijen die hierin een stelling in nemen en resultaten bereiken komen tegemoet aan de wens van een groot deel van de bevolking. 

Wat zou helpen?

De landelijke maatregelen die zouden helpen tegen overlast zijn:

 • Beleid gericht op motoren om dit type voertuig óók CO2 neutraal en dus ook stil te maken. Er zijn inmiddels ruimschoots elektrische motoren voor handen.
 • Invoeren van een APK waarbij ook getoetst wordt of de motor voldoet aan de wettelijke normen wat betreft geluidsuitstoot.
 • Handhaven op maximumsnelheden juist op de plekken waar veel motoren komen en de pakkans vergroten.
 • Mogelijk maken om in (stilte)gebieden alléén voertuigen toe te laten met een maximaal aantal db.
 • Meer en vaak handhaven op het gebruik van een decibel killer met hoge boetes. Maak de pakkans groot.
 • Ontmoedig het bezit van motoren met een grote geluidsuitstoot al dan niet met belastingen, uitsluiting tot gebieden enzovoort.

Wat kunt u doen:

 • Dring aan bij (landelijke)politieke collega’s voor maatregelen. 
 • Zoek de aansluiting met (lokale) groepen.
 • Vraag de locale wethouder te handhaven tot de wet wel wordt nageleefd.
 • Zoek samenwerking met buurgemeentes om druk te zetten op het handhaven. Samen staat u sterk.
 • Vraag de wethouder om een pilot te houden waarbij een weg wordt afgesloten voor motorverkeer. Hiermee wordt de discussie feitelijk, de gegevens hierover kunnen gebruikt worden voor verdergaande maatregelen.
 • Zoek gelijkgestemden op het forum om af te stemmen.